For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پایان نامه‌های راهنمایی شده

ردیف

عنوان پایان‌نامه

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

سال

۱

تأثيربازشوهاي نامنظم بر خصوصيات لرزه اي ديوار هاي برشي بتني

محمدرضا دهکردی

۱۳۸۹

۲

ارائه وبررسي اتصالات مختلط تير فولادي و ستون بتني

حسن زیباسخن

۱۳۸۹

۳

بررسي تأثيرانواع پوزولان برمشخصات مکانيکي و دوام بتن خود تراکم

امید فرشادفر

۱۳۸۹

۴

بررسي آزمايشگاهي دوام روسازي هاي بتني متخلخل

سید احمدرضا حسین‌زاده حجازی

۱۳۸۹

۵

بررسي آزمايشگاهي تأثير انواع ذرات نانو بر دوام رويه هاي بتني در برابر پديده ذوب و يخبندان

نیلوفر سالمی

۱۳۹۰

۶

بررسي آزمايشگاهي تأثير انواع پوزولان بر دوام بتن خود متراکم معمولي و اليافي در برابر چرخه هاي يخ و ذوب

محمدعلی عسگری رنانی

۱۳۹۰

۷

ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با مقطع کاهش یافته دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع با استفاده از منحنی شکنندگی

امیرحسین فخیمی

۱۳۹۰

۸

بررسي آزمايشگاهي کاربرد بتن اليافي HPP (بارچيپ) در پوشش  داخلي تونل هاي انتقال آب

امیر بهروان

۱۳۹۰

۹

بررسي کاربرد نانو سيليس بر دوام بتن در سازه هاي هيدروليکي

میثم توکلیان

۱۳۹۰

۱۰

بررسي کاربرد بتن قليا فعال سر باره اي در سازه هاي هيدروليکي

رضا محبی

۱۳۹۱

۱۱

بهينه سازي طرح اختلاط بتن سبک خود تراکم با به کارگيري روش آماري طراحي آزمايش ها

حبیب پاشائی

۱۳۹۲

۱۲

بررسي کاربرد بتن قليا فعال سرباره اي در ساخت تراورس هاي راه آهن

محمد شجاعی

۱۳۹۲

۱۳

بررسي دوام بتن اليافي ژئوپليمري پوزولاني در برابر چرخه هاي يخ و ذوب

محمد نیکنام

۱۳۹۳

۱۴

بررسي خصوصيات مکانيکي بتن غلتکي ژئو پليمري

محسن باستانی

۱۳۹۳

۱۵

مطالعۀ رفتار لرزه اي ديوار برشي بتني داراي بازشو تقويت شده با ورق هاي FRP

احمدرضا شیرنشان

۱۳۹۳

۱۶

بررسي خواص مکانيکي بتن ژئوپليمري پوزولاني درسازه هاي  هيدروليکي

بهزاد بهنامی

۱۳۹۳

۱۷

بررسي تأثير پوزولان و الياف بر دوام بتن قليا فعال سرباره اي در برابر چرخه هاي يخ و ذوب

محمد خسروی مشیزی

۱۳۹۳

۱۸

بررسي آزمايشگاهي اثر پوزولان بر دوام بتن قليافعال سرباره اي در سازه هاي هيدروليكي

سميرا اكبري

۱۳۹۴

۱۹

مطالعه آزمايشگاهي دوام بتن خودتراكم سبك تحت چرخه هاي يخ و ذوب

محمد نيكنام

۱۳۹۴

۲۰

مطالعه عددي اثر پيش تنيدگي ورق FRP بر رفتار تير بتني تقويت شده

عليرضا كلاهدوزي

۱۳۹۴

۲۱

بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر نفوذپذيري بتن قليافعال سرباره اي

مجيد رستمي گله دار

۱۳۹۴

۲۲

بررسي دوام بتن قليافعال سرباره اي در محيط هاي اسيدي

محمد تيموري موگويي

۱۳۹۵

۲۳ بررسي آزمايشگاهي و ارائه مدل تحليلي افت بتن قليافعال سرباره‌اي محمدباقر خلیلی خسرقی ۱۳۹۵
۲۴

بررسي تاثير نانو مواد بر مقاومت به يخ و ذوب بتن قليا فعال سرباره اي

فاطمه شاه رجبيان

۱۳۹۶
۲۵

بررسي عددي رفتار ديوار برشي مركب بتني- فولادي

رضا ناصري

۱۳۹۶

26

بررسي اندركنش سيال-سازه در سرريز سيفوني تحت رژيم هاي مختلف جريان

محمد رمضاني

1396

27

مطالعه عددي بر روي رفتار مهاربند در اتصال مركب بتني-فولادي

حميد رضا جمالي

1396

28

بررسي تاثير اجزاي اختلاط كامپوزيت مهندسي شده بر خصوصيات مكانيكي و دوام در برابر چرخه يخ و ذوب

شيرين مالكي

1396

29

بررسي دوام كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده حاوي زئوليت و ميكروسيليس در محيط سولفات منيزيم

حسين امام جمعه

1396

 

پایان نامه های راهنمایی شده در دانشگاه های دیگر

ردیف

عنوان پایان‌نامه

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

سال

۱

بررسی رفتار دراز مدت مقاطع مرکب

مهدی ترابی

۱۳۷۷

۲

بررسی رفتار دینامیکی سازه های بلند دارای نامنظمی در ارتفاع در برابر زلزله

آرش تسبیحی

۱۳۷۷

۳

 بررسی رفتار اتصالات خمشی در سازه های مرکب

سید مهدی سیدین

۱۳۷۹

۴

 بررسی رفتار و ضوابط طراحی ستون های مرکب

سعید کریمی

۱۳۷۹

۵

 بررسی رفتار ستون های مرکب فرا گرفته

بهرام غفوریان

۱۳۷۹

۶

بررسی تاثیر بازشوهای جان در رفتار تیرهای عمیق

مهدی خانلو

۱۳۸۰

۷

 ارزیابی رفتار درازمدت دال های بتن مسلح ناشی از افت و خزش بتن

امین کامرانی

۱۳۸۱

۸

بررسی رفتار دیوار های برشی مرکب

شاهین آزرمی

۱۳۸۱

۹

 بررسی رفتار تیرهای بتنی مسلح تقویت شده با ورق های FRP

فرجام مهرداد

۱۳۸۱

۱۰

بررسی تغییرمکان کف در سازه های نامنظم جرمی در اثر بارهای جانبی

رضا ریزه بندی

۱۳۸۱

۱۱

بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر روی ساختمان های دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع

همایون نامی

۱۳۸۱

۱۲

 بررسی تاثیر انعطاف پذیری کف در رفتار سازه های نامنظم

رضا جمشیدی

۱۳۸۱

۱۳

بررسی رفتار دراز مدت قابهای مرکب

علیرضا شبانیان تفتی

۱۳۸۲

۱۴

 بررسی رفتار سیستم سازه ای خرپاهای پله ای

مجتبی دهقانی تفتی

۱۳۸۲

۱۵

 بررسی اثر نشست نامتقارن در برجهای خنک کننده بتنی

محمد مهرپرور

۱۳۸۲

۱۶

بررسی و ارزیابی تاثیر رینگ های سخت کننده بر رفتار برج های خنک کننده

ارشاد محمود آبادی

۱۳۸۲

۱۷

ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری با پایه سیمانی

علی مشرف بروجنی

۱۳۸۳

۱۸

ارزیابی تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت چسبندکی بتن تعمیری پلیمری

هانی جان نثاری

۱۳۸۳

۱۹

بررسی مزایای به کارگیری بتن توانمند در طراحی سازه های پل های بتنی

سیامک احمدی مهلکی

۱۳۸۳

۲۰

بررسی رفتار تیر بتنی تقویت شده با ورق های FRP

علی کلوشانی

۱۳۸۴

۲۱

 کاربرد روش طیف ظرفیت در تعیین پارامترهای دینامیکی سازه

آرمن همبرچیان

۱۳۸۴

۲۲

تحلیل و طراحی بهینه پی های گسترده با در نظر گرفتن اثرات

حمیدرضا صمدانی

۱۳۸۴

۲۳

تقویت برشی تیرهای عمیق بتنی با استفاده از ورق های FRP

علیرضا هاشمی نژاد

۱۳۸۵

۲۴

آنالیز لرزه ای غیر خطی سازه های نا متقارن

علیرضا کهرنگی

۱۳۸۵

۲۵

بررسی عوامل موثر بر تعیین وضعیت عملکرد پل ها

اکبر حسن زاده

۱۳۸۵

۲۶

 بررسی بارهای دینامیکی وسایل نقلیه بر رفتار پل های خمیده

محمد صالحی نجف آبادی

۱۳۸۵

۲۷

بررسی کاربرد ورق های FRP در افزایش ظرفیت پیچشی تیرهای بتنی

امیر ذهبیان پور

۱۳۸۵

۲۸

ح روش های استاتیکی معادل و طیفی برای سازه های خمشی فولادی نا متقارن به روش تحلیل

مهدی هادی

۱۳۸۶

۲۹

 طراحی فرودگاه بین المللی اصفهان

آرمان آهنگر نظری

۱۳۸۷

۳۰

 مقاوم سازی اعضای خمشی بتنی پیش تنیده توسط صفحات FRP

حمید حسینیان پور

۱۳۸۸

۳۱

 بررسی عوامل موثر بر مقاوممت و دوام بتن گوگردی

محمدباقر بکائی جزی

۱۳۸۸

۳۲

بررسی اثر تقویتی صفحات کامپوزیتی FRP در دیوارهای برشی بتن آرمه دارای بازشو

علی رضا سیاح

۱۳۸۸

۳۳

 بررسی رفتار بتن حاوی ذرات و پودر لاستیک ضایعاتی

محسن حسن زاده

۱۳۸۹

۳۴

 بررسی مقاومت چسبندگی بتن تعمیری متاکالولنی

مسیح محمدی

۱۳۸۹

۳۵

طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس معیار خسارت لرزه ای

علی سلطانی

۱۳۸۹

۳۶

ارزیابی لرزه ای قاب های بتنی با نامنظمی جرمی در ارتفاع به روش آنالیز استاتیکی فزای

رضا جامعی

۱۳۹۰

۳۷

 بررسی لرزه ای قاب های سبک فولادی (LSF) مهاربندی شده

حمید احسان پور

۱۳۹۰

۳۸

انالیز آسیب پذیری قاب های فلزی ذارای عقب نشستگی به کمک توابع شکنندگی

محسن آزاد

۱۳۹۱

۳۹

 بررسی پارامتر های موثر بر مقاومت فشاری بتن ژئوپولیمر

علی ضیایی

۱۳۹۲

۴۰

بهینه سازی طرح اختلاط بتن سبک خود متراکم با استفاده از روش طرح آزمایش تاگوچ

امین ضیایی

۱۳۹۲

۴۱

 بررسی تاثیر پودر و گرد شیشه بر عملکرد بتنن خود متراکم

امین حسین شرقی

۱۳۹۲

۴۲

بررسی تاثیر انواع پوزولان بر روی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بتن خود متراکم تحت ا

یونس خانوردی

۱۳۹۲

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی